Formular adresare cereri și depunere de înscrisuri


Mesajele anonime ori care nu cuprind numele, prenumele și domiciliul persoanei ce se adresează instanţei, nu vor primi răspuns deoarece, potrivit art. 7 din O.G. 27/2002:
"petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau in considerare și se clasează".


Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.