INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Curtea Militară de Apel Bucureşti prelucrează datele cu caracter personal în temeiul Legii 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi a Legii 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

Ce date personale colectăm

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt datele tale de identificare (nume, prenume, domiciliu), sexul, data nașterii, date de contact (adresa de e-mail și/sau numărul de telefon), CNP-ul şi contul bancar.

Modul de prelucrare a datelor tale personale

Prelucrăm datele tale personale în format electronic, scris sau oral, ca urmare a obligațiilor ce decurg din legislația în vigoare, atunci când transmiterea este necesară pentru îndeplinirea unei atribuții care serveşte interesului public sau care face parte din exercitarea atribuțiilor unei autorități ori instituții publice.

Drepturile tale și modul în care le poți exercita

 • Dreptul de acces – poți obţine o confirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc şi, în caz afirmativ, ai acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul de a-ți retrage consimțământul – poți retrage oricând consimțământul tău privind prelucrarea datelor cu caracter personal, această acțiune producând efecte doar pentru viitor.
 • Dreptul la opoziţie  - te poți opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului; atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, în format electronic, structurat, utilizat în mod curent, care poate fi citit automat sau poți solicita ca datele să fie transmise altui operator de date personale, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la rectificare – poți corecta datele tale personale sau le poți completa, rectificarea urmând să fie comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor – poți solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, dacă prelucrarea acestora nu a fost legală, dar și în alte cazuri prevăzute de lege: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iţi retragi consimţământul şi nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale.
 • Dreptul de a depune plângere – te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 • Cum poți interveni asupra datelor personale prelucrate de noi

  Datele publicate pe portalul instanțelor de judecată sunt preluate automat din cadrul bazelor de date ECRIS de la nivel local, instanțele de judecată deținând proprietatea asupra bazelor de date și a conținutului acestora. Persoanele care nu doresc ca dosarele sa fie publice pe portalul instanțelor de judecată, trebuie să se adreseze instanței care instrumentează dosarul în cauză, aceasta putând utiliza, strict din punct de vedere tehnic, opțiunea de confidențialitate la introducerea datelor în aplicația ECRIS, pentru ca acestea sa fie eliminate și de pe portal.

  Aplicabilitatea, începând cu data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), este circumscrisă cadrului legislativ intern anterior menţionat.

  În consecinţă, orice eventuală încălcare a drepturilor protejate de Regulamentul (UE) 2016/679 şi de legislaţia internă anterior menţionată, poate fi reclamată la adresa de mail:  relatii.publice@cma.ro

  LEGE Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

  Lege 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

  CONDIȚII DE UTILIZARE: Materialele publicate pe pagina oficială din Internet a Curții Militare de Apel Bucureşti pot fi utilizate,
  cu menționarea sursei, în condițiile legislației privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  © 2019 Curtea Militară de Apel Bucureşti