Anunțuri

Concurs pentru ocuparea funcției de prim-grefier la Curtea Militară de Apel București și Tribunalul Militar București
Anunț, condiții și bibliografie
Lista candidaților - publicat în data de 07.01.2020, ora 12:30
Lista finală a candidaților
Anunț schimbare dată examen
Precizări concurs
Rezultate TMB - publicat în data de 20.01.2020, ora 10:03

Concurs pentru ocuparea funcției vacante de grefier-arhivar
Anunț, tematică și bibliografia examenului de concurs
Lista candidaților
Anunț susținere concurs
Barem proba practică
Rezultate proba practică
Barem proba scrisă
Rezultate proba scrisă - 18 decembrie 2019 ora 11:15
Rezultate finale - 18 decembrie 2019 ora 11:15
Rezultate contestaţii - 20 decembrie 2019 ora 14:15
Tabel cu rezultatele definitive - 20 decembrie 2019 ora 14:30

Concurs pentru promovarea în funcția de grefier / grefier-arhivar cu studii superioare
Anunțul și tematica examenului de concurs
Candidați admiși
Tabel clasificare - grefier arhivar
Tabel clasificare - grefier

Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat
Anunț
Calendar desfășurare concurs
Rezultate selecție dosare
Rezultate proba scrisă
Rezultate proba practică
Rezultate finale

CONDIȚII DE UTILIZARE: Materialele publicate pe pagina oficială din Internet a Curții Militare de Apel Bucureşti pot fi utilizate,
cu menționarea sursei, în condițiile legislației privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

© 2019 Curtea Militară de Apel Bucureşti