În scopul facilitării accesului justițiabililor la dosarele în care sunt părți, oferindu-le informaţii detaliate despre procesele aflate pe rolul instanţelor din circumscripţia sa, Curtea Militară de Apel București lansează aplicația „Dosar Electronic” , disponibilă pe site-ul instituției.

În cadrul acestei aplicații se pot vizualiza informații despre dosare, precum documente aferente acestora (încheieri de sedinţă, hotărâri judecătorești, documente depuse de părţi, s.a.), termenele de judecată și dispoziţiile instanţelor la fiecare dintre acestea, părțile în dosar.

Pentru a avea acces la dosarul electronic, este suficient ca în documentele înaintate instanței, de preferință în partea introductivă, să fie menționate: adresa de e-mail și telefonul mobil.

Cererea de acces la dosarul electronic poate fi descarcată de mai jos, iar aceasta trebuie însoțită de o copie a cărții de identitate și/sau dovada calității de reprezentant. Se poate depune personal la registratura instanţei pe rolul căreia se află dosarul sau se poate trimite prin e-mail la adresa:

 • Curtea Militară de Apel - cma@cma.ro
 • Tribunalul Militar București - tmtb@cma.ro
 • Tribunalul Militar Cluj - tmcj@cma.ro
 • Tribunalul Militar Timișoara - tmtm@cma.ro
 • Tribunalul Militar Iași - tmis@cma.ro

 • Aveţi obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor accesate prin intermediul aplicaţiei, fiind interzisă aducerea la cunoștinţă altor persoane a datelor cu caracter personal aflate în documentele la care aveţi acces (Regulamentul GDPR).

  In vederea accesării fără probleme a Dosarului electronic, vă recomandăm folosirea browserului Mozilla Firefox.
  Pentru probleme tehnice vă rugăm să transmiteti un e-mail la adresa webmaster@cma.ro .
  Menționăm faptul că adresa info@doc.cma.ro este folosită strict pentru informarea inițială cu privire la acordarea accesului la Dosarul electronic. Prin urmare, vă rugăm să nu transmiteți email-uri la această adresă deoarece acestea nu vor fi accesate.

  Acces Dosarul electronic


  CONDIȚII DE UTILIZARE: Materialele publicate pe pagina oficială din Internet a Curții Militare de Apel Bucureşti pot fi utilizate,
  cu menționarea sursei, în condițiile legislației privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  © 2019 Curtea Militară de Apel Bucureşti